Selecteer een pagina

Interview bij NPO Radio 1: Duurzaamheid en Greenwashing

Recent was ik (Suze van der Lijke, marketing specialist bij Green Marketers), te gast bij het programma Villa VdB op NPO Radio 1. Tijdens dit gesprek kwamen belangrijke onderwerpen aan bod zoals duurzaamheid en de valkuilen van greenwashing, een thema dat bijzonder relevant is voor startups die hun producten en diensten willen verduurzamen.

Suze van der Lijke

Suze van der Lijke
22-09-2022 · 3 min lezen

Het belang van een duurzame verpakking

Eén van de kernvragen was: “Wanneer is iets écht duurzaam?” Dit is een complex vraagstuk, vooral in een tijd waarin consumenten steeds kritischer worden over de milieuvriendelijkheid van producten. Het voorbeeld van SEA-Water illustreert dit dilemma goed. Deze startup kreeg kritiek omdat hun verpakkingen niet duurzaam genoeg waren, ondanks hun inspanningen om een duurzaam product op de markt te brengen.

In mijn interview benadrukte ik het belang van het overwegen van elke stap in het productieproces. SEA-Water had zich gefocust op het aanbieden van water met een lage ecologische voetafdruk, maar had de impact van hun verpakkingen over het hoofd gezien. Dit is een klassiek voorbeeld van een “kinderziekte” bij startups, waarbij niet alle aspecten van duurzaamheid worden overwogen.

Luister het interview terug

Voor degenen die meer willen weten over deze discussie en mijn inzichten over hoe startups hun duurzaamheidsinitiatieven kunnen verbeteren, beluister je het volledige radio-interview terug via deze link.

Advies voor start-ups

Voor startups is mijn advies duidelijk: overweeg duurzaamheid in elke fase van productontwikkeling en zorg ervoor dat alle aspecten, van product tot verpakking, milieuvriendelijk zijn. Dit vereist een holistische benadering en een grondige evaluatie van de supply chain. Wat SEA-Water betreft, zij werken nu aan een duurzamer verpakkingsalternatief, wat aantoont dat ze leren van hun fouten en zich inzetten voor verbetering.

Duurzaamheid versus greenwashing

Greenwashing is een serieuze zorg; het kan het vertrouwen van consumenten schaden als bedrijven claimen milieuvriendelijk te zijn zonder dat hun praktijken dit ondersteunen. Startups moeten waakzaam zijn en ervoor zorgen dat hun duurzaamheidsclaims verifieerbaar en transparant zijn.

De rol van de consument

Daarnaast is het ook belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van hun rol. Door kritische vragen te stellen en zich te informeren over de producten die ze kopen, kunnen ze bedrijven aansporen om echt duurzame praktijken te adopteren. Als voorbeeld van een echt duurzaam alternatief is water uit de kraan toch wel echt een van de meest duurzame opties.

Toekomstgerichte duurzaamheid

Tot slot, in een tijd waarin “duurzaamheid” soms als een vermoeiend concept wordt gezien, is het essentieel om de discussie te verschuiven naar toekomstbestendigheid. Het gaat niet alleen om het verminderen van milieu-impact nu, maar ook om het waarborgen van een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

Bij Green Marketeers helpen we startups en bedrijven om niet alleen te voldoen aan de huidige duurzaamheidsnormen, maar ook om oplossingen te ontwikkelen die de toekomst zullen vormgeven. Dit streven naar een duurzamere wereld is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans om op een positieve manier te innoveren.

Suze van der Lijke

GESCHREVEN DOOR

Suze van der Lijke

Marketing specialist

Meer blogs